Informace o publikaci

Moc jako etický aspekt odborné kompetence učitele. Příspěvek na 21. konferenci ČAPV.

Logo poskytovatele
Autoři

LUKAS Josef BRADOVÁ Jarmila LOJDOVÁ Kateřina

Rok publikování 2013
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis V našem příspěvku diskutujeme etický aspekt odborné kompetence učitele v perspektivě využití moci ve školní třídě. Koncept moci učitele je v zahraniční odborné literatuře hojně diskutovaný, avšak v českém odborném diskursu se ještě zcela neetabloval. Příspěvek vychází z analýzy obecných koncepcí moci v sociálních a pedagogických vědách a dále shrnuje základní pojetí moci ve školní třídě, ve kterých je moc spojena s oblastí kognitivní, afektivní, behaviorální a komunikační. Na základě výzkumu uplatňování moci učiteli se věnujeme etickým aspektům odborné kompetence učitele. Analyzujeme způsoby uplatňování moci ve školní třídě ve vztahu k odborné kompetenci učitelů. Následně popisujeme etické aspekty moci učitele ve vztahu k vznikajícímu profesnímu standardu kvality učitele, v němž je etika učitelské profese jedním z předpokládaných okruhů
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info