Informace o publikaci

Průniky regionalismu a universality v mezinárodním právu soukromém

Autoři

ROZEHNALOVÁ Naděžda

Rok publikování 2013
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Mezinárodní právo soukromé zaznamenalo v posledních desetiletích zajímavý vývoj. A to na úrovních národních, regionálních i universálních. V aktuální době jsou zajímavé zejména vztahy regionální (díky pravomocem EU( a vztahy universální reprezentované například Haagskou konferencí mezinárodního práva soukromého. Příspěvek se věnoval problematice vzájemného ovlivňování norem z jednotlivých oblastí.