Informace o publikaci

Současná realita a budoucí možné výhledy méně invazivních technologií v léčbě BPH

Autoři

WASSERBAUER Roman VARGA Gabriel PACÍK Dalibor ČERMÁK Aleš

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Urologické listy
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Ostatní obory vnitřního lékařství
Klíčová slova benign prostatic hyperplasia; miniinvasive therapy; TUMT; HIFU; TUNA; lasers; stents
Popis Cílem této práce je prezentovat stručný přehled současných možností méně invazivní léčby benigní hyperplazie prostaty. V práci jsou zmíněny základní principy každé metody, její účinnost a současné využití této techniky. Dále jsou zde uváděny možnosti využití laserů v operační léčbě, přestože je nelze považovat za miniinvazivní v pravém slova smyslu. Na závěr práce jsou uvedeny dvě nové metody prezentované na kongresu EAU 2013 v Miláně.