Informace o publikaci

Zhodnocení přístupu Dov Nira ke kvantitativnímu vyjádření míry antropogenního dopadu na reliéf

Autoři

SVOBODOVÁ Eva

Rok publikování 2013
Druh Článek ve sborníku
Konference Fyzickogeografický sborník 11: Fyzická geografie a kulturní krajina v 21. století. Příspěvky z 30. výroční konference Fyzickogeografické sekce České geografické společnosti konané 6. a 7. února 2013 v Brně
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Zemský magnetismus, geodesie, geografie
Klíčová slova Dov Nir; antrhopogenic geomorphology; human impact on the landscape
Popis Dov Nir se pokusil kvantifikovat míru antropogenního dopadu na reliéf pomoci indexu, který nazval "Index of potential anthropic geomorphology” (I). Výpočet zahrnuje stupeň vývoje („the degree of development“ - DD) a stupeň vnímání („the degree of perception“ - DP), které jsou vyjádřeny jako podíl městského obyvatelstva a podíl negramotných.Do výpočtu zahrnuje také fyzickogeografické podmínky pomocí konstanty Kc pro klima a Kr pro reliéf. V rámci příspěvku byly srovnány výpočty D. Nira z roku 1977 s navými výpočty pro období 2005 - 2011. Ukázalo se, že klesá počet zemí v kategorii 0,50< I <0,79, kde dosahuje antropogenní dopad značných rozměrů a je bezpodmínečně nutné situaci řešit. Většina zemí včetně České republiky náleží do kategorie 0,30< I <0,49 s vyšším, nezanedbatelným rizikem, kde je již nutné přistoupit k nápravným opatřením.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info