Informace o publikaci

I-COPedu - Informační centrum onkologických pracovišť

Logo poskytovatele
Autoři

DUŠEK Ladislav BLAHA Milan KOMENDA Martin KLIKA Petr MUŽÍK Jan SCHWARZ Daniel

Rok publikování 2013
Druh Software
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Popis Projekt „Edukační a informační platforma onkologických center pro podporu a modernizaci vzdělávání v lékařských a příbuzných medicínských oborech“ vytvořit kooperující síť zdravotnických zařízení, uvnitř které by docházelo ke vzájemnému předávání informací. Podařilo se vytvořit fungující infrastrukturu, která umožnila vzájemné sdílení zkušeností mezi centry. Vzájemná spolupráce má dvě základní roviny. První je rovina čistě technologická a představovala vybudování IT a databázové infrastruktury. Druhá rovina byla představována využitím této infrastruktury ke vzájemnému poučení a spočívala v organizaci lokálních i národních seminářů a také stáží pro Ph.D. studenty. Ve spolupráci s partnery se tedy podařilo vybudovat silnou datovou základnu, která je představována zejména decentralizovanými databázemi I-COPedu na půdě jednotlivých partnerů. Tyto lokální databáze jsou syceny daty z Národního onkologického registru dané nemocnice a z dat odevzdávaných nemocnicí plátcům zdravotní péče. Nedílnou součástí je také nastavení a realizace analytického edukačního reportingu nad těmito daty. Velkým přínosem je přísná standardizace jednotlivých analytických výstupů projektu, která umožňuje každému participujícícmu zařízení porovnávat sve výstupy s referenčními hodnotami a dává mu tak možnost poučit se ze svých výsledků a výsledků ostatních center. Samozřejmě v případě z souhlasu zapojených center je možné vybudovanou datovou základnu I-COPedu využít i pro jejich vzájemné srovnání. Informace databáze I-COPedu lze snadno použít i pro podporu výzkumných publikací ve specifických oblastech péče nejen o onkologicky nemocné pacienty, jako je hodnocení nákladovosti či efektivity léčby.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info