Informace o publikaci

Mezinárodní vlivy na českou Národní kulturní politiku

Autoři

KLUSOŇOVÁ Markéta

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Česká republika má jako každý moderní právní stát k plnění své kulturní funkce stanovenu kulturní politiku. Tento příspěvek se bude zabývat tím, na jakých základech tato kulturní politika aktuálně stojí, co konkrétně obsahuje a jak se může vyvíjet v budoucnosti. Všechny tyto tři okruhy zájmu budou rozebírány v kontextu mezinárodní úpravy kultury a právní úpravy kultury v rámci EU. Cílem tohoto příspěvku tak bude zjistit, zda je současná česká kulturní politika v souladu s tendencemi kulturní politiky na evropské a mezinárodní úrovni a jak lze tento jejich vztah zúročit k dosažení vyšší kvality kulturní politiky v České republice.
Související projekty: