Informace o publikaci

Právní stát nebo vláda práva?

Autoři

ŠIMÁČKOVÁ Kateřina

Rok publikování 2013
Druh Článek ve sborníku
Konference 20 let Ústavy České republiky: ohlédnutí zpět a pohled vpřed
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova rule of law; Rechtsstaat; social rights
Popis Právní stát je jedním ze tří nejdůležitějších pojmů naší ústavy, a to spolu s demokracií a ochranou lidských práv, což potvrzuje i obsah čl. 1 odst. 1 Ústavy ČR. V průběhu posledních dvaceti let došlo k významnému vývoji chápání tohoto pojmu, a to jak v českém, tak i v evropském prostředí. Český ústavní soud velmi brzy začal pracovat s pojmem materiálního právního státu a dovodil z něj řadu povinností pro zákonodárce i pro orgány aplikující právo. Rovněž v evropském kontextu tento pojem doznává určitých změn. Dochází k propojování kontinentálního chápání právního státu (Rechtsstaat, état de droit) s anglosaským Rule of Law - z právního státu se stává vláda práva (obdobně jako se z état de droit stala préeminence de droit). I preambule evropské Úmluvy o ochraně základních práv a svobod potvrzuje, že společným dědictvím evropských politických tradic je právě trojice demokracie, právního státu a úcty k lidským právům. Právě s odkazem na to v nedávné době Benátská komise zveřejnila významný materiál, Optikou tohoto dokumentu pak je zajímavé hodnotit, zda české státní orgány ve své činnosti naplňují princip právního státu jako vlády práva a dodržují ústavní povinnosti z tohoto pojmu plynoucí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info