Informace o publikaci

Kouření a rakovina prsu

Autoři

HRUBÁ Drahoslava

Rok publikování 2013
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Klinická onkologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Veřejné zdravotnictví, sociální lékařství
Klíčová slova Breast neoplasms; Epidemiologic studies; Smoking
Popis Východiska: Při studiu vztahů mezi kouřenim a rakovinou prsu dosud nebyly nalezeny jednoznačné výsledky – některé studie konstatovaly, že kouření je faktorem rizikovým, zatímco jiné shledaly jeho učinky protektivni. Cíl: Novějši studie nabizeji vysvětleni těchto rozdilů genetickym polymorfizmem. Cigaretový kouř obsahuje minimálně 20 chemických karcinogenů, jejichž cílovým orgánem je prsní žláza a okolní tuková tkáň, v níž se metabolicky aktivují a ukládají. Tyto látky a jejich metabolity se vyskytují v sekretu z prsní žlázy i jako specifické addukty DNA ve tkani prsu. Mnohe studie shodně popisuji signifikantni zvyšeni rizika rakoviny prsu u kuřaček, které začaly kouřit v mladém věku a/ nebo před prvnim těhotenstvim. Statisticky vyznamne zvýšení rizika rakoviny prsu u žen dlouhodobě exponovaných pasivnímu kouření potvrdily prospektivní longidutinální studie z Japonska, Číny, Kalifornie, mnozí odborníci však tyto výsledky zpochybňuji. Připadny protektivni vliv kouřeni na incidenci zhoubnych nadorů prsu je přisuzován antiestrogenním účinkům kouření, resp. nikotinu. Závěr: Kouřeni pravděpodobně ma rizikovou roli v iniciaci nadorů prsu. Vzhledem k širokemu spektru škodlivych učinků kouřeni i k horší prognóze vývoje rakoviny prsu u kuřaček jsou preferována všeobecně známá doporučení i pro prevenci rakoviny prsu – nekouřit, nepít alkohol, konzumovat ovoce a zeleninu, být fyzicky aktivní, udržovat správnou hmotnost.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info