Informace o publikaci

Distanční spotřebitelská smlouva – nabídka a akceptace

Autoři

HRDLIČKA Miloslav

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Revue pro právo a technologie
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www Revue pro právo a technologie 7/2013
Obor Právní vědy
Klíčová slova Contract offer acceptance internet
Popis Článek se zabývá problematikou vzniku smlouvy v prostředí internetu. Konkrétně anylzuje, jaké jednání je ofertou a jaké akceptací.
Související projekty: