Informace o publikaci

Litva a pravoslavná metropolie vší Rusi ve 14. století

Autoři

BOČEK Pavel

Rok publikování 2013
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Studie se zabývá vývojem vztahu litevských velkoknížat k pravoslavné církvi a jejím nejvyšším představitelům ve 14. století.