Informace o publikaci

BBMRI_CZ Index Service

Název česky Indexová služba BBMRI_CZ
Autoři

HOLUB Petr VOJTÍŠEK Ondřej VALÍK Dalibor GREPLOVÁ Kristína KNOFLÍČKOVÁ Dana NENUTIL Rudolf

Rok publikování 2013
Druh Software
Fakulta / Pracoviště MU

Ústav výpočetní techniky

Popis Centrální indexová služba národních biobank BBMRI_CZ, která slouží ke sběru dat o uložených vzorcích. Služba také implementuje workflow poptávání a schvalování výdeje vzorků.
Související projekty: