Informace o publikaci

Formation and dissociation kinetics of copper(II) complexes with tetraphosphorus acid DOTA analogs

Název česky Formační a dissociační kinetika Cu(II) komplexů tetrafosforových DOTA analogů
Autoři

ŠEVČÍK Radek VANĚK Jakub LUBAL Přemysl KOTKOVÁ Zuzana KOTEK Jan HERMANN Petr

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Polyhedron
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0277538713006852#
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.poly.2013.09.024
Obor Anorganická chemie
Klíčová slova Macrocyclic ligands; Copper; DOTP ligands; Phosphinate complexes; Phosphonate monoester complexes; Radiopharmaceuticals; Copper isotopes; Cyclen derivatives
Popis Termodynamické a kinetické vlastnosti Cu(II) komplexů s macrocyclickými cyklenovými ligandy s čtyřmi monoester-fosfonovými (H4dotpOEt) nebo čtyřmio fosfinovými (H4dotpH) and H4dotpPh) pendantními rameny byly zkoumány. Formační kinetika v pH rozsahu 1-5.5 (t = 25 C, I = 0.1 M KCl) ukazuje, že reaktivní specie jsou (H2L)2- and (HL)3- anionty a jejich reaktivita se liší o 4-5 řádů. Mezi studovanými ligandy, H4dotpH je nejreaktivnější. Disociace těchto Cu(II) komplexů byla studována v přítomnosti kyseliny chloristé (I = 5 M (Na,H)ClO4, koncetrace protonů 0.1–5.0 M) a v teplotním rozsahu 10-35 C. Všechny studované kompelxy jsou méně kineticky inertní než [Cu(dota)]2- komplexy a Cu(II) komplex H4dotpH ligandu je nejméně kineticky inertní ze všech studovaných komplexů, pravděpodobně v důsledku nejnižší termodynamické stability. Tyto výsledky ukazují, že tyto ligandy pravděpodobně nemohou být použity pro komplexaci Cu radioizotopů ale tato data budou využita pro návrh struktury jiných makrocyklických ligandů předpokládaných pro využití v medicinální chemii.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info