Informace o publikaci

Výzkum učení mládeže v digitální éře založený na konceptu „learning lives“

Autoři

ZOUNEK Jiří JUHAŇÁK Libor STAUDKOVÁ Hana

Rok publikování 2014
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Digitální média pronikla v posledních letech velmi intenzivně do každodenního života velké části obyvatel dnešního světa. Mládež tak vyrůstá v prostředí, v němž jsou digitální technologie běžně dostupné a jejich využívání je mladými lidmi považováno za zcela přirozenou součást jejich života. V sociálně-vědním výzkumu se však tradičně studuje „školní vzdělávání“ na jedné straně a „využívání digitálních médií“ na straně druhé jako dva oddělené světy. Vytváří se tak mezera mezi oběma tématy či svého druhu „světy“, a to i mezera v empirickém poznání tohoto komplexního tématu. Je ale zřejmé, že mládež se jako učící se subjekty pohybuje v různých kontextech učení a prostředích, ať už máme na mysli fyzické či online, školní i mimoškolní, přičemž jde o neustálý „proud aktivit“. Vyvstává tedy naléhavá potřeba „překročit“ tradiční koncepci odděleného formálního a informálního učení i tradičně chápané gramotnosti. Je tedy nutné rozvíjet nové výzkumné přístupy, které budou schopny zachytit zmíněnou kulturní komplexnost, abychom tak mohli plně pochopit role médií v životě mládeže. Nové výzkumné postupy rovněž umožní porozumět přístupům dnešní mládeže k učení, ale také ke vzdělávání obecně. Jedním z nových a inspirativních přístupů ke zkoumání problematiky digitálních médií v životě a zejména učení mládeže je koncept „learning lives“. V příspěvku autoři představí tento v českém prostředí prakticky neznámí přístup k výzkumu učení mládeže, představí jeho teoretické i metodologické „zázemí“. Na příkladech pak autoři ukáží některé realizované výzkumy a jejich výsledky.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info