Informace o publikaci

Odpovědnost v insolvenčním právu

Autoři

CHALUPECKÁ Kristýna CZUDEK Damian

Druh Odborná kniha
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Tato publikace se bude soustředit zejména na otázku civilněprávní odpovědnosti v insolvenčním řízení a záměrně se mírně odkloní od odpovědnosti veřejnoprávní, reprezentované zejména odpovědností trestněprávní, neboť mají autoři za to, že by si tato tématika zasloužila samostatné pozornosti. Tato monografie by neměla přinést pojednání o odpovědnosti v insolvenčním právu pouze ve smyslu odpovědnosti za škodu vzniklou v souvislosti s úpadkem dlužníka nebo probíhajícím insolvenčním řízením, ale bude taktéž řešit další odpovědnostní vztahy s povinností nést rozličné sankční následky svého jednání, či jednání jiného subjektu, je-li takové chování osobě přičitatelné. Odpovědnost v insolvenčním právu bývá totiž někdy zcela zbytečně zužována pouze na odpovědnost ve vztahu k zahájení insolvenčního řízení, přestože tyto odpovědnostní vztahy bývají v praxi aktivovány jen velmi sporadicky.
Související projekty: