Informace o publikaci

Monitoring stavu životního prostředí - půda a monitoring znečištění ovzduší (POPs) v okolí cementáren - 13071110596

Autoři

HOFMAN Jakub HOLOUBEK Ivan KLÁNOVÁ Jana ČUPR Pavel PŘIBYLOVÁ Petra KUKUČKA Petr PROKEŠ Roman KOČAN Anton KUTA Jan ŠKULCOVÁ Lucia

Rok publikování 2014
Druh Výzkumná zpráva
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Popis *Předmětem smlouvy je závazek dodavatele realizovat pro objednatele: a) monitoring kontaminace půd na vybraných lokalitách závodů Mokrá a Radotín a posouzení vlivu provozu cementáren na životní prostředí v roce 2013 b) monitoring znečištění ovzduší POPs v okolí cementáren Mokrá (2 měřící místa) a Radotín (2 měřící místa) metodou pasivního vzorkování v roce 2013

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info