Informace o publikaci

UPLATNĚNÍ AKTIVIZAČNÍCH METOD VE VÝUCE TĚLESNÉ VÝCHOVY NA ZÁKLADNÍCH ŠKOLÁCH

Logo poskytovatele
Autoři

PŘIKRYLOVÁ Lenka

Rok publikování 2014
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Popis Výuka je náročný a zdlouhavý proces, který představuje hlavní náplň učitelského povolání. Pro úspěšnost školské reformy je zapotřebí, aby učitelé vkládali do výuky inovativní prvky a využívali rozmanité vyučovací metody k naplnění všech cílů vzdělávání. Pedagog by měl volit metodické postupy tak, aby žáci získávali poznatky vlastními aktivitami prostřednictvím vhodných výukových metod. Správně vyprojektovaná výuka s použitím aktivizujících metod výuky rozvíjí u žáků požadované klíčové kompetence. V našem výzkumném šetření, uskutečněném na základních školách, jsme pomocí dotazníku hledali odpověď na to, zdali učitelé tělesné výchovy znají metody aktivního učení a které z vybraných metod uplatňují ve svých hodinách. Námi realizované šetření ukazuje, že učitelé tělesné výchovy většinou metody aktivního učení znají a vybrané metody se snaží uplatňovat ve svých hodinách.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info