Informace o publikaci

SROVNÁNÍ MOTIVACE VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTEK A ŽEN VE VĚKU 30–45 LET K POHYBOVÝM AKTIVITÁM A JEJICH POSTOJ KE ZDRAVÉMU ŽIVOTNÍMU STYLU

Logo poskytovatele
Autoři

STŘEŠTÍKOVÁ Radka SVOBODOVÁ Zora

Rok publikování 2013
Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Popis Pohybová aktivita člověka se stává stále závažnějším faktorem v posuzování úrovně zdravého a aktivního životního stylu, kvality života a zdraví. Nízká tělesná činnost a sedavý způsob života, jsou v každé věkové kategorii příčinnou mnoha zdravotních poruch a potíží, které jsou nejčastěji uváděnou příčinou chronických poruch zdraví. V našem příspěvku se pokusíme analyzovat motivace k pohybovým aktivitám žen dvou věkových skupin a porovnat jejich postoj ke zdravému životnímu stylu. Podle Charváta(2002) hrají motivace důležitou úlohu pro činnost jednotlivce, a cílem motivace je tzv. dovršující reakce, neboli uspokojení této potřeby. Ženy ve středním věku vyhledávají pohybové aktivity především jako kompenzaci nedostatku pohybového zatížení a požadavkem je často potřeba vylepšení tělesného vzhledu, redukce hmotnosti, zvýšení zdatnosti a intenzivní využití volného času. Studenti vysoké školy jsou specifická skupina, která je vystavena v průběhu studia intenzivní psychické zátěži, které kladou zvýšené nároky na osobnost studenta a na často se měnící se podmínky pracovní náplně a organizace volného času. U této věkové kategorie převládá motivace k pohybovým aktivitám potřeba trávit volný čas s přáteli a odreagovat se od každodenních studijních povinností. Základem výzkumného šetření se stal vytvořený dotazník pohybové aktivity. Srovnání proběhlo u 221 žen ve věku 30 – 45 let a 70 studentek ve věku 19 – 25 let.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info