Informace o publikaci

Teacher´s Power Basis Perception of Czech Lower Secondary Students

Logo poskytovatele
Název česky Reflexe bází moci učitele českými žáky druhého stupně základních škol
Autoři

VLČKOVÁ Kateřina LOJDOVÁ Kateřina BRADOVÁ Jarmila

Rok publikování 2014
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Téma moci patří mezi klíčová témata sociálních věd, ale také pedagogiky. Nejnovější výzkumy ukazují, že realizace didaktických cílů je zakotvena v jasně ustanovených mocenských vztazích ve třídě. Negociace moci je chápána jako součást edukačního procesu. Nejvlivnější, tradiční typologie moci jakožto relačního jevu pochází od Frenche a Ravena (1960), kteří odlišují moc učitele na základě žáky reflektovaného principu, na němž je moc založena, tj. expertní, referenční, legitimní, donucovací a odměňovací bázi moci. V souladu s výše zmíněným jsme adaptovali jeden z nejnovějších a nejvíce používaných nástrojů na měření relační moci - Teacher Power Use Scale (Schrodt, Witt a Turman, 2007). Adaptace zahrnovala přizpůsobení nástroje mladším žákům (nikoli univerzitním stduentům, ale žákům druhého stupně základní školy) a českým sociokulturním podmínkám. Dostupný vzorek zahrnoval 2188 žáků ze 177 tříd. Data byla sbírána v předmětech výchova k občanství, dějepis, česká literatura a zeměpis. Po konfirmatorní faktorové analýze, položkové analýze a výpočtech reliability se zaměřujeme na základní deskriptivní statistiky a testování hypotéz. Výzkumné otázky pokrývají tři oblasti: a) Podporují česká data anglosaský model relační moci a jejích pěti bází? b) Které báze moci jsou nejvíce využívané a které nejméně? Jsou české výsledky podobné mezinárodním výsledkům? c) Vyskytují se signifikantní rozdíly v reflexi bází moci učitele na základě různých proměnných (jako jsou různí učitelé/třídy, délka praxe učitele, různé školní předměty, gender žáků, věk žáků, školní úspěšnost žáků)?
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info