Informace o publikaci

Ombudsman jako iniciátor abstraktní kontroly norem

Autoři

BENÁK Jaroslav

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Časopis pro právní vědu a praxi
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova ombudsman; abstract judicial review; game theoretical approach
Popis Článek analyzuje význam abstraktní kontroly norem ústavními soudy a roli ombudsmanů v tomto procesu. Na základě srovnání se zahraničními právními úpravami a modelu založeného na teorii her dochází autor k závěru, že pravomoc iniciovat kontrolu zákonů by měl mít i Veřejný ochránce práv. Současná česká právní úprava, která umožňuje Veřejnému ochránci práv napadat pouze podzákonné předpisy, má svou historickou logiku, neboť vychází z koncepce ombudsmana jako instituce zřízené parlamentem pro kontrolu výkonné moci. Na druhé straně se autor domnívá že „dělící linie“ neprobíhá mezi parlamentem a vládou, nýbrž mezi vládou, která má většinu v poslanecké sněmovně, a opozicí. Koaliční poslanec má k členovi vlády blíže než k opozičnímu poslanci. V takovém modelu politického systému není výraznějšího rozdílu mezi zákonnými a podzákonnými předpisy, neboť na jejich prosazení se podílely zpravidla tytéž politické síly. Z ústavního požadavku ukládání povinností výlučně na základě zákona (čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod) navíc vyplývá, že prostor pro podzákonnou normotvorbu je limitovaný. Případné problémy s ústavní konformitou konkrétní právní úpravy tak často budou zapříčiněny již na zákonné úrovni. Z těchto důvodů se autor domnívá, že je vhodné, aby Veřejný ochránce práv mohl požadovat i přezkum zákonných předpisů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info