Informace o publikaci

Insolvenční řízení z pohledu celního úřadu jako správce daně

Autoři

KUČERA Lubomír

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Daňový expert
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Customs Office; Tax administration; Insolvency; Proceedings
Popis Předložený článek se zabývá činnostmi vykonávanými orgány Celní správy České republiky v postavení správce daně v rámci insolvenčního řízení. Zaměřuje se na specifické oblasti, které jsou typické pro správu daní v působnosti jednotlivých celních úřadů.
Související projekty: