Informace o publikaci

Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění zákona č. 227/2009 Sb. (komentář)

Autoři

ŠMÍD Vladimír

Rok publikování 2010
Druh Prezentace v oblasti VaV (AV tvorba, WEB aplikace apod.)
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta informatiky

Citace
Popis Na jaře 2000 byl přijat zcela nový zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Tento zákon odstranil mnohé nedostatky, které měla předchozí právní úprava, přičemž vycházel i z nutnosti harmonizovat právní normy v uvedené oblasti s právem Evropské unie.
Související projekty: