Informace o publikaci

Does Rent Deregulation Influence Housing Tenure Choice? The Case of the Czech Republic

Název česky Ovlivňuje deregulace nájemného volbu typu bydlení? Případová studie České repulbiky.
Autoři

ŠPALKOVÁ Dagmar ŠPALEK Jiří

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Ekonomický časopis
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Obor Ekonomie
Klíčová slova housing- tenure choice - factors - logistic regression
Popis Rozhodování mezi vlastnickým a nájemním bydlením bývá označováno jako „tenure choice“. V odborné literatuře je definováno několik typických faktorů, které mají na toto klíčové rozhodnutí každé domácnosti vliv. Námi prezentovaná analýza se zaměřuje na posouzení potenciálního vlivu dalšího faktoru – regulace nájemného. S využitím dat pokrývajících poslední fázi procesu deregulace nájemného v České republice (2005-2001) zkoumáme, zda tento proces ovlivnil rozhodování českých domácností o typu bydlení. Námi provedená analýza využívající logit modelu potvrdila vliv deregulace nájmů na volbu typu bydlení. Po skončení deregulace domácnosti žijící v nájmu dávají přednost odchodu do vlastnického sektoru před setrváním v nájmu. Ostatní výsledky do značné míry korespondují se zjištěními předchozích zahraničních studií. I v ČR je tenure choice ovlivněno výší příjmu domácnosti, vzděláním a rodinným stavem jejich členů. Naopak se nepotvrdil vliv pohlaví, věku, počtu dětí či seniorů v domácnosti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info