Informace o publikaci

The primary school teacher in socialist Czechoslovakia in the era of normalization (1969-1989)

Logo poskytovatele
Autoři

ZOUNEK Jiří KNOTOVÁ Dana ŠIMÁNĚ Michal

Rok publikování 2014
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek je jedním z dílčích výsledků výzkumného projektu z názvem Každodenní život základní školy v období normalizace pohledem učitelů. Využití orální historie při studiu soudobých dějin školství. Doba komunismu má obecně klíčový význam pro historickou zkušenost druhé poloviny 20. století mnoha evropských zemí, zejména pak zemí tzv. východního bloku. V totalitních režimech prošlo, stejně jako jiné oblasti života společnosti, velmi složitým obdobím rovněž školství. Jedním z významných období v rámci dějin Československa po druhé světové válce bylo období tzv. normalizace, tedy období obnovy prosovětského totalitního režimu a ukončení všech demokratizačních snah z let šedesátých, které je datováno roky 1969-1989. Cílem příspěvku je prezentovat dílčí výsledky výzkumu zaměřeného na prozkoumání každodenního života učitelů základní školy (ISCED 1 a 2) v období normalizace tak, je sami pamětníci prožili. Konkrétně se zaměřujeme na vnímání role učitele a možnosti jeho profesního rozvoje, jaké byly vztahy s kolegy, vedením či nadřízenými orgány, co bylo možné považovat za kritické okamžiky v životě školy i v profesi učitele, zda a jak se střetávali s normalizačním režimem.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info