Informace o publikaci

Sonochemická a solvotermální příprava fosforečnanů kovů

Logo poskytovatele
Logo poskytovatele
Autoři

KUCHAŘOVÁ Michaela STÝSKALÍK Aleš PINKAS Jiří

Rok publikování 2014
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Středoevropský technologický institut

Citace
Popis V této práci jsme se zaměřili na přípravu fosforečnanů kovů sonochemickou a solvotermální metodou. Připravenými látkami byly konkrétně fosforečnany uranu, yttria a železa. Fosforečnany uranu mohou být potenciálně využity k přepracování a uložení radioaktivního odpadu. Fosforečnany yttrité jsou široce využívanými materiály zejména v optice. Posledně jmenované fosforečnany železa, ve formě směsných sloučenin, nacházejí využití v elektrotechnice v lithno-iontových bateriích. Pro jejich přípravu jsme jako prekurzory použili octany zmíněných kovů. Jako rozpouštědla a zároveň reaktanty sloužily různé alkylfosfáty. Produkty byly charakterizovány vybranými fyzikálně-chemickými metodami: IR, PXRD, DLS, SEM, termickou a elementární analýzou. S využitím uvedených metod přípravy, při nichž reakce probíhají za extrémních podmínek, jsme získali produkty s částicemi o velikosti desítek až stovek nanometrů.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info