Informace o publikaci

Fenomén spousifikace: Co se stane, když dítě přebírá zodpovědnost za chybějícího rodiče?

Autoři

PIVODOVÁ Lenka LACINOVÁ Lenka

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Spousifikace - jde o druh rozpouštění hranic typický v rodině, kde nastal manželský konflikt, či jeden z rodičů v rodině chybí. Jedná se o vztah mezi rodičem a dítětem, kdy rodič hledá u dítěte oporu, dítě se dostává na pozici partnera. Pojem vychází z multidimenzionální teorie rodinného systému. Fenomén narušování přirozených hranic rodinného systému se objevuje v psychodynamických teoriích a teorii rodinného systému, je spojen s řadou důležitých procesů vývojové psychopatologie. Termíny nejsou jednotně užívány, významově se překrývají (př.: parentifikace, triangulace). Kvalitativní výzkumná studie má za cíl podrobně zmapovat právě fenomén spousifikace: Co se stane, když dítě převezme zodpovědnost, kompetence jednoho z rodičů? Za jakých okolností se tyto situace stávají? Jaké má spousifikace konkrétní projevy? Do jaké míry je aktivní rodič a do jaké míry dítě při přebírání kompetencí? Výzkum probíhal realizováním 4 ohniskových skupin po 8 – 10 respondentech a 11 individuálních rozhovoru u dětí ve věku 12-17 let, se zaměřením na narušení hranic v jednotlivých rodinách, vliv na konkrétní osobnost jedince a jeho rodinu. Respondenti byli ze středisek výchovné péče v Brně a ze všeobecného gymnázia. Tyto ohniskové skupiny a individuální rozhovory byly nahrávány, analyzovány pomocí programu Atlas.ti a kódovány. Z analýzy rozhovoru jsme dospěli ke třem charakteristikám tohoto jevu: kategorie jednotlivých typů spousifikace, kategorie okolností vzniku spousifikace a do jaké míry je dítě aktivním činitelem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info