Informace o publikaci

Utváření nekonformní náboženské skupiny v záznamech z inkvizičního procesu s oddanými svaté Vilemíny

Logo poskytovatele
Autoři

STARÁ Lenka ZBÍRAL David

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Religio: Revue pro religionistiku
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
www Digitální knihovna FF MU
Obor Filosofie a náboženství
Klíčová slova Guglielma of Milan; Mayfreda da Pirovano; Andrea Saramita; Guglielmites; Milan; 13th-century Italy; inquisition; inquisitional records; religious movement; religious group; sect; heresy; nonconformism; group formation
Popis V poslední čtvrtině 13. století se v Miláně zformovala skupina shromážděná kolem vzpomínek na jistou Vilemínu, pokládanou za svatou ženu. Kromě mainstreamových podob kultu se v jejich kruzích objevily i esoterické představy o Vilemíně jako o Duchu svatém a o nastolení nového řádu v katolické církvi s novými evangelii, apoštoly i hierarchií včetně obsazení papežského úřadu ženou. Tento článek rekonstruuje skupinu v procesu jejího vznikání, zvažuje pramennou základnu pro různá tvrzení v literatuře a dospívá k následujícím závěrům: (1) svým způsobem života Vilemína podnítila vznik společenství uctívajícího její památku, avšak nebyla autorem učení spojujících ji s Duchem svatým; (2) přestože Ondřej Saramita a Manfréda z Pirovana skutečně byli důležitými postavami utváření skupiny, i další Vilemínini oddaní významným a tvůrčím způsobem přispěli k rozhovorům a aktivitám skupiny; (3) neexistují jiné doklady Vilemínina českého a královského původu nežli úryvky milánských inkvizičních záznamů, přičemž tento původ je spíše zbožnou legendou její uctívačů než skutečností; (4) navzdory mínění některých historiků se Vilemínini stoupenci nesnažili nastolit v církvi čistě ženskou hierarchii; (5) když Vilemínini stoupenci diskutovali o tom, proč se Duch svatý vtělil do ženy, považovali to povětšinou za logické vyústění procesu spásy lidstva. Kromě zaujetí stanoviska k těmto tématům dřívější historiografie užíváme záznamy k závěrům o prekérním procesu formování skupiny.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info