Informace o publikaci

Efektivnost námitek a připomínek proti opatření obecné povahy

Autoři

HEJČ David

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Vzhledem ke své povaze správní akty, které jsou projevem vrchnostenské veřejné správy, autoritativně a závazně zasahují do práv a povinností svých adresátů nezávisle na jejich vůli. Příspěvek se zaměřuje na prostředky ochrany subjektivních práv proti opatření obecné povahy jako smíšenému správnímu aktu, kterými jsou námitky a připomínky. Cílem příspěvku je analýza námitek a připomínek s důrazem na jejich efektivnost.
Související projekty: