Informace o publikaci

Archeologický výzkum západní brány na Velehradě : k otázce původního vstupu do cisterciáckého kláštera na Velehradě

Logo poskytovatele
Autoři

SCHENK Zdeněk VRLA Radim MIKULÍK Jan

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Slovácko : společenskovědní sborník pro moravsko-slovenské pomezí
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Klíčová slova Cistercian monastery; Velehrad; pre-gate-rescue archaeological research
Popis V listopadu a prosinci 2011 proběhl záchranný archeologický výzkum v souvislosti s budováním vodovodní přípojky před vjezdem do internátu Stojanova gymnázia Velehrad na opačné západní straně areálu. Během výkopových prací před barokním vjezdem z roku 1769 se podařilo zachytit a následně odkrýt základy původního předbraní, kterým se vstupovalo od západu do areálu bývalého cisterciáckého kláštera na Velehradě a které zpevňovalo bránu v západním úseku hradby klášterního opevnění. Sonda zachytila obě nároží původního předbraní, vzdálená od sebe 10,15 m. Uprostřed je zdivo objektu silně narušeno druhotnými zásahy, které souvisejí s budováním kanalizace ve 20. století. Vedle recentních zásahů bylo dokumentováno souvrství terénních úprav novověkého stáří, které překrývaly stavební konstrukce snesené na úroveň korun zdí zachycených výzkumem. Vznik souvrství lze klást do doby po zániku původní brány. Pod ním se nacházely terénní vyrovnávky z doby existence objektu předbraní, které obsahovaly zlomky keramiky z období středověku až raného novověku (14.-16. století). Vedle keramiky pochází z této úrovně nález stříbrného feniku Albrechta III. (1365–1395). Mince byla ražena ve Vídni patrně v letech 1388–1395. Stáří základů předbraní může sahat až do 14. století. Tuto stavební konstrukci lze s největší pravděpodobností spojit s místem původního vstupu do cisterciáckého kláštera.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info