Informace o publikaci

Emoční uvědomění a regulace emocí u adolescentních dívek s poruchami přijmu potravy

Autoři

SVĚTLÁK Miroslav JURIGOVÁ Barbora THEINER Pavel FIĽOVÁ Alena KAŠPÁREK Tomáš URBÁNEK Tomáš NAJMANOVÁ Jana

Rok publikování 2014
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Výsledky výzkumů posledních let jednoznačně dokládají, že emoční uvědomění představuje důležitou schopnost, která je nezbytná pro adaptivní regulaci emocí. Přibývá dokladů, že deficit právě v oblasti emočního uvědomění a regulace emocí představuje integrální součást vývoje a udržování poruch příjmu potravy. Tento deficit zahrnuje sníženou schopnost rozpoznávat, pojmenovávat a popisovat své vlastní emoce i emoce druhých lidí a také sníženou schopnost spojovat pocity s jejich tělesnými koreláty. Cílem naší práce bylo popsat úroveň emočního uvědomění u dívek s poruchami příjmu potravy a dát tato zjištění do vztahu se stravovacím chováním a strategiemi regulace emocí. Zajímalo nás, jak je prožívání a jeho regulace u dívek uspořádáno a jaký je vztah tohoto uspořádání k vývoji a udržování maladaptivního chování. K tomuto cíli bylo využito strukturální modelování. Výsledky naší práce dokládají, že spíše než schopnost uvědomovat si své emoce, hraje klíčovou roli ve vývoji a udržování nemoci samotný proces regulace emocí.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info