Informace o publikaci

LASER-INDUCED FLUORESCENCE MEASUREMENT OF RADICAL SPECIES IN ATMOSPHERIC PRESSURE DISCHARGES

Název česky Laserem indukovaná fluorescence radikálů v atmosférických výbojích
Autoři

DVOŘÁK Pavel PROCHÁZKA Vojtěch MRKVIČKOVÁ Martina VORÁČ Jan

Rok publikování 2014
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Přiložené soubory
Popis Měření radikálů (atomární kyslík, hydroxyl OH) pomocí laserem indukované fluorescence v plazmatu atmosférických dielektrických bariérových výbojů.
Související projekty: