Informace o publikaci

Podoby a proměny české literární kritiky na konci 80. a počátku 90. let 20. století

Autoři

LOLLOK Marek

Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Příspěvek byl věnován hypotéze proměny diskurzu české literární kritiky v období kolem roku 1989; jeho součástí byla úvaha nad možnostmi monografického zpracování tématu.
Související projekty: