Informace o publikaci

Molekulární mechanismy rezistence u nádorového onemocnění prostaty

Autoři

RAUDENSKÁ Martina BALVAN Jan GUMULEC Jaromír SZTALMACHOVÁ Markéta POLANSKÁ Hana ADAM V. STIBOROVÁ M. ECKSCHLAGER T. KIZEK R. MASAŘÍK Michal

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Praktický lékař
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Onkologie a hematologie
Klíčová slova Anti-androgen resistance; Cancer associated fibroblasts (cafs); Kl; Mechanisms of chemoresistance; Metallothionein; Nf; P53; Pten; Radioresistance; Signal pathways
Popis Vznik rezistence nádorových buněk k léčbě je velmi frustrující problém pro pacienty i onkology. Vyskytuje se ve dvou variantách: rezistence primární a rezistence získaná v průběhu léčby. Pokroky ve výzkumu poskytuji nové léčebné strategie a mnoho druhů nádorů, které byly dříve považovány za primárné rezistentní, nyní odpovídá na nové léčebné postupy. Pozornost se tedy postupně přesouvá k závažnému pí oblému získané lezistence. Rezistence k léčbě může vznikat mnoha různým: mechanismy. Jedním z nich je konstitutivní aktivace transkripčních faktorů NF-*kappaB, která byla pozorována u mnoha nádorů. Tato aktivace podporuje přežíváni nádorových buněk a snižuje jejich senzitivitu k chemoterapii. Některá chemoterapeutika, která jsou využívána k léčbě nádorů, jsou rovněž schopna aktivovat NF-*kappaB. a zpětnou vazbou tak snižují svoji efektivitu. V některých případech může již první cyklus léčby vyselektovat populaci rezistentních nádorových buněk, které způsobí relaps onemocněni a v důsledku své rezistence i selhán: následné léčby. Tento mechanismus vzniku rezistence se uplatňuje zejména u nádorů skládající se z heterogenní populace buněk, což je mimo jiné právě případ nádorů prostaty. Progrese nádoru prostaty tumoru vyžaduje pozitivní zpětnou vazbu mezi fíbroblasty asociovanými s nádorem (CAFs) a nádorovými buňkami. Nádorové buňky udržují fibroblasty v aktivovaném stavu (vyšší transkripční aktivita některých genů) a ty produkují růstové faktory a cytokmy, které umožňují progresi nádoru zprostředkovanou remodelací extracelulární matrix (ECM). proliferad nádorových buněk, podporou angiogeneze a přeměny epitelových buněk na mezenchymové EMT). Důkladné porozumění mechanismům rezistence a jejich vzájemným interakcím by mohlo přinést dva základní výsledky. Prvním výsledkem bude identifikace pacientů, kteří nemohou profitovat z určité terapie a zvolení terapie jiné. Pacienti tak nebudou vystaveni zbytečným nežádoucím účinkům jinak neúčinné terapie. Druhým výsledkem může být objevení molekulárních cílů pro vývoj novýcn léčiv.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info