Informace o publikaci

Pronikání lidských práv do agendy Evropské unie

Autoři

SMEKAL Hubert

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sociálních studií

Citace
Popis Lisabonská smlouva představuje další krok v postupném posilování důležitosti lidských práv v Evropské unii. EU stále nedisponuje obecnou lidskoprávní pravomocí, problematika lidských práv jakožto jeden ze základních elementů vztahu mezi jednotlivcem a veřejnou mocí zůstává do značné míry záležitostí členských států. Článek si klade za cíl demonstrovat, jak EU stále více zasahuje do této dříve takřka výlučné státní domény. Proces prosazování lidských práv se sleduje na dimenzích přijímání norem, jejich aplikace, kontroly a vynucování. Upozorňuje se na skutečnost, že vývoj postupně směřuje po trajektorii směrem k uspořádání typickému pro federální státy. Bod zlomu, k němuž se EU pomalu blíží, představuje možnost rozhodovat (přijímat normy, aplikovat je a vynucovat je) v oblasti lidských práv uvnitř států, byť by se jednalo o situace mimo přenesené pravomoci EU.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info