Informace o publikaci

Centrální Českomoravská vrchovina na prahu vrcholného středověku. Archeologie, geochemie a rozbory sedimentárních výplní niv

Autoři

HRUBÝ Petr HEJHAL Petr MALÝ Karel KOČÁR Petr PETR Libor

Rok publikování 2014
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Kniha přináší syntézu přírodovědných a archeologických dat a pramenů při řešení historických otázek spojených se vznikem vrcholně středověké sídelní struktury, s počátky exploatace zlata a později i stříbronosných rud v zájmovém území. V ucelené formě předkládá strukturované informace o středověkém vývoji oblasti, která objektivně přímými archeologickými doklady příliš neoplývá. Práci z velké části tvoří archeobotanické, geochemické a archeometalurgické analýzy sedimentárních výplní potočních niv.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info