Informace o publikaci

Nahosemenné rostliny: pracovní list

Logo poskytovatele
Autoři

VODOVÁ Libuše

Rok publikování 2014
Druh Přehledové a vzdělávací texty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Pracovní list na téma nahosemenné rostliny byl vytvořen pro žáky sedmých ročníků základních škol. Pracovní list je možno použít jako prostředek pro fixaci učiva nebo jako záznam z expoziční fáze hodiny. Mezi učebními úlohami převažují úlohy, ve kterých má žák formulovat odpověď na základě vlastní zkušenosti nebo práce s literaturou (úlohy 1, 5 a 6). Jako vodítko pro rozvíjení dovednosti formulovat závěr jsou do pracovního listu začleněny úlohy 1 a 2. Pro rozvoj syntetického myšlení jsou v pracovním listu ještě další učební úlohy, v jejichž zadání jsou sice žákovi nabídnuty správné odpovědi, ale doplnit do správného kontextu, na místo vynechaného slova ve větě (úloha 3) nebo do schématu znázorňujícího uspořádání nahosemenných rostlin do systému, je musí samostatně.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info