Informace o publikaci

Prézentní formy slovesa býti v češtině barokní doby

Logo poskytovatele
Autoři

KOSEK Pavel

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Acta Universitatis Carolinae. Philologica. Slavica pragensia
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Obor Jazykověda
Klíčová slova development of Czech Language; Czech language of the Baroque era; historical linguistics; verb býti "to be"
Popis Cílem příspěvku je analýza prézentních forem slovesa býti v barokní češtině. Autor analyzuje data obsažená ve starých gramatikách češtiny, diachronních korpusech a svém vlastním korpusu českých památek barokní doby. Autor dospěl k následujícím závěrům: 1. analyzované texty obsahují jen jednu nářeční formu (2. os. sg. seš), 2. distribuce redukované podoby 2. os. sg. s není omezena na auxiliární funkce, 3. ve 3. os. sg. dominuje forma jest, zatímco podoba je je málo frekventována, 4. distribuce iniciálního j- je neustálená: pouze texty vysokého stylu (jako je biblický překlad) rozlišují mezi formami obsahujícími js v lexikální funkci a formami obsahujícími s- ve funkci auxiliární.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info