Informace o publikaci

Hrací automaty

Autoři

RADVAN Michal

Druh Kapitola v knize
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Popis Zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o místních poplatcích“) vždy trpěl rozporem mezi názvem poplatku a jeho objektem (povolený hrací přístroj vs. provozovaný výherní hrací přístroj). Tato kapitola si klade za cíl vyjasnit předmět zdanění hracích automatů a vychází z hypotézy, že zdanit je třeba všechny provozované výherní hrací automaty, bez ohledu na jejich technické označení.
Související projekty: