Informace o publikaci

Problematika výživových zvyklostí II

Logo poskytovatele
Autoři

KUMSTÁT Michal

Rok publikování 2013
Druh Editorství odborné knihy
Fakulta / Pracoviště MU

Fakulta sportovních studií

Citace
Popis Předkládaná monografie je členěna do 7 částí. Jednotlivá témata integrují poznatky nejen z tělovýchovné, ale také medicínské či pedagogické oblasti. Společným jmenovatelem všech příspěvků monografie je role pohybové aktivity a výživy, jako základních činitelů v léčbě a prevenci civilizačních onemocnění. Ačkoli má pravidelná pohybová aktivita pro rizikové jedince mnoho výhod, zejména u diabetiků se vyznačuje i určitými riziky a úskalími. Pohybový program by měl být individuální a při realizaci doporučení je nutné vzít v úvahu věk klienta, typ diabetu, míru kompenzace, druh farmakoterapie (perorální antidiabetika, typ inzulínového režimu), přítomné komplikace, výživový stav (nadváha, obezita) a jiné komorbidity. Monografie ve svém rozsahu podává ucelený pohled na význam prevence pohybem a nutricí, zejména z hlediska primární a sekundární prevence civilizačních onemocnění.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info