Informace o publikaci

Výskyt entezopatií medzi obyvateľmi veľkomoravského hradiska Pohansko u Břeclavi

Logo poskytovatele
Autoři

ZEMAN Tomáš DROZDOVÁ Eva BEŇUŠ Radoslav FIALOVÁ Dana

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Slovenská antropológia. Bulletin Slovenskej antropologickej spoločnosti pri SAV
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Obor Archeologie, antropologie, etnologie
Klíčová slova skeleton; paleopathology; enthesopathy; Great Moravia; Pohansko near Břeclav; disease occurence
Popis Byl hodnocen výskyt entezopatií na kosterních pozůstatcích obyvatel velkomoravského hradiska Pohansko u Břeclavi, kteří pohřbívali na lokalitách U Kostela, Lesní školka a Jižní předhradí. Statisticky se srovnával výskyt entezopatií u mužů a u žen a mezi jednotlivými lokalitami. K tomuto účelu byl použit Fisherův přesný test a Šidákova korelace pro mnohonásobná porovnávání. Nebyly však zjištěny žádné statisticky významné rozdíly mezi vytyčenými skupinami obyvatel. Podobný výsledek je u výzkumů entezopatií provedených na kosterních pozůstatcích běžný. Je pravděpodobné, že závislost výskytu entezopatií na způsobu života je poměrně slabá. Aby bylo možné tuto závislost prokázat, je žádoucí velký rozsah souboru a použití efektivních statistických metod, např. logistické regrese. Ukazuje se však, že relativní četnost výskytu entezopatií u souborů o neznámém pohlaví a věku logistické křivce neodpovídá. To může být způsobeno nedokonalostí antropologických metod pro odhad dožitého věku osob.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info