Informace o publikaci

Aurantiporus alborubescens (Basidiomycota, Polyporales) – first record in the Carpathians and notes on its systematic position.

Název česky Aurantiporus alborubescens (Basidiomycota, Polyporales) – první nález v Karpatech a poznámky k jeho systematickému zařazení.
Autoři

DVOŘÁK Daniel BĚŤÁK Jan TOMŠOVSKÝ Michal

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Czech Mycology
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://www.czechmycology.org/_cmo/CM66105.pdf
Obor Botanika
Klíčová slova Aurantiporus; phylogeny; old-growth forests; beech forests; indicator species
Přiložené soubory
Popis Autoři prezentují první nález vzácného choroše přirozených lesů, druhu Aurantiporus alborubescens, v Karpatech, doprovázený makroskopickým i mikroskopickým popisem. Je diskutováno rozšíření druhu v Evropě a jeho ekologické nároky. Pro zjištění fylogenetické pozice studovaného druhu byly analyzovány sekvence LSU rDNA z nalezených plodnic a porovnány se sekvencemi z druhů A. fissilis, A. croceus a některých dalších taxonů. Na základě výsledků molekulární analýzy je zpochybněna homogenita rodu Aurantiporus Murrill ve smyslu Jahna.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info