Informace o publikaci

Worker polymorphism in the arboricolous ant Liometopum microcephalum (Hymenoptera: Formicidae: Dolichoderinae): Is it related to territory size?

Logo poskytovatele
Název česky Polymorfismus dělnic u arborikolního mravence Liometopum microcephalum (Hymenoptera: Formicidae: Dolichoderinae): Má vztah s velikostí teritoria?
Autoři

PETRÁKOVÁ Lenka SCHLAGHAMERSKÝ Jiří

Rok publikování 2014
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Myrmecological News
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
www http://myrmecologicalnews.org/cms/index.php?option=com_content&view=category&id=605:myrmecol-news-20-101-111&Itemid=90&layout=default
Obor Zoologie
Klíčová slova Liometopum; worker size; polymorphism; allometry; territory; competitors
Popis Liometopum microcephalum (PANZER, 1798) je vzácný arborikolní mravenec, který vytváří velké kolonie značného ekologického významu a nachází se na vrcholu hierarchie mravenčích taxocenóz. Vzhledem k rozstroušenému výskytu a špatné dostupnosti hnízd zůstává mnoho aspektů biologie druhu neznámých. Publikované informace si občas odporují, tak jako v případě polymorfismu dělnic. Naším cílem bylo (1) zjistit míru polymorfismu, (2) zjistit, zda se dělnice vykonávající různé práce liší svou velikostí, a (3) posoudit vliv konkurentů, typu habitatu a velikosti teritoria (zástupné veličiny za velikost kolonie) na velikost dělnic. Na jaře a v létě 2011 bylo na jižní Moravě studováno 15 kolonii, které buďto měli nebo neměli ve své blízkosti kolonii konkurenčního druhu mravence. Jako ukazatele velikosti dělnic byly měřeny šířka a délka hlavy a délky zadních stehen a holení. Během každého vzorkování byly zaznamenány velikosti teritorií, které sloužili jako ukazatel velikosti a vitality jednotlivých kolonií. Variabilita velikosti dělnic byla spojitá, s širokým rozpětím velikostí u všech měřených znaků v rámci všech studovaných kolonií. U jednotlivých kolonií jsme našli různé míry polymorfismu u měřených částí těla: isometriii jednoduchou, difázickou a trifázickou alometrii; u většiny kolonií se tato míra měnila v průběhu času. Obecně byly dělnice sbírané na jaře větší než ty sbírané v létě (p < 0.0001). Nenašli jsme rozdíly mezi dělnicemi vykonávajícími různé práce. Našli jsme pozitivní korelaci mezi velikostí kolonie a velikostí těla, zastoupenou průměrnou délkou stehna (p = 0.0068). Velikost teritorií byla ovlivněna přítomností etologicky dominantních druhů mravenců (p = 0.0036), především druhu Lasius fuliginosus (LATREILLE, 1798). Výsledky ukazují, že se na rozdíl od tvrzení v literatuře nejedná o dimorfní druh a že i kolonie, které se na první pohled sestávají z dělnic jedné velikosti, ve skutečnosti obsahují dělnice s širokým rozpětím velikosti.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info