Informace o publikaci

Pozemkové právo

Autoři

PEKÁREK Milan DUDOVÁ Jana HANÁK Jakub PRŮCHOVÁ Ivana TKÁČIKOVÁ Jana

Rok publikování 2015
Druh Učebnice
Citace
Popis Učební materiál je primárně určen pro studenty magisterského studia, předmětu Pozemkové právo. Publikace je zaměřena na specifika právních vztahů k pozemkům, zohledněny jsou soukromoprávní i veřejnoprávní aspekty předmětné problematiky ve vazbě na platnou právní úpravu s důrazem na rekodifikaci soukromého práva a s nezbytnými vývojovými přesahy. Publikace je členěna na část obecnou, věnovanou základním institutům pozemkového práva (např. principy pozemkového práva, pozemkové vlastnictví, územní plánování a řízení, pozemkové úpravy, katastr nemovitostí), a zvláštní, projednávající o právních režimech vybraných druhů pozemků.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info