Informace o publikaci

Praktické vzdělávání v sociální práci optikou resilienčního konceptu

Autoři

PUNOVÁ Monika NAVRÁTILOVÁ Jitka KUBALČÍKOVÁ Kateřina DOHNALOVÁ Zdeňka ŠEVČÍKOVÁ Stanislava JÍLKOVÁ Anna

Rok publikování 2014
Druh Odborná kniha
Citace
Popis Kniha ,,Praktické vzdělávání v sociální práci optikou resilience" prezentuje nový směr pohledu na přípravu sociálních pracovníků na jejich budoucí profesi. Zatímco dosavadní vzdělávací přístupy kladly důraz na problémy v životech klientů a zaměřovaly výuku směrem k řešení těchto deficitů, autoři monografie nahlížejí na přípravu studentů sociální práce skrze perspektivu silných stránek (Strengths-based Perspective), zvláště pak resilienčního konceptu. Takto zaměřené vzdělávání vychází z předpokladu, že silné stránky klientů se stávají přirozenými zdroji, prostřednictvím nichž mohou dosáhnout požadovaných změn ve své obtížné životní situaci. Tato teoretická východiska umožňují nejenom zásadní změnu v přístupu ke klientům, ale zároveň rozšiřují možnosti, jak připravit studenty na obtíže a náročnost, které s sebou přináší výkon sociální práce. Monografie si klade za cíl odpovědět na otázku: *Jakým způsobem lze v rámci praktického vzdělávání rozvíjet resilienční schopnosti u studentů sociální práce*? Publikace opírající se o řadu a výzkumných poznatků předkládá vybrané teoretické přístupy ke vzdělávání, v rámci nichž identifikujeme možnosti využití konceptu resilience a zároveň ukazujeme praktické aplikace využití toto konceptu na úrovni individuální, skupinové a komunitní sociální práce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info