Informace o publikaci

Vztah kvality života a typu léčby u žen s karcinomem prsu: pilotní studie

Autoři

SKŘIVANOVÁ Kateřina ANDERKOVÁ Ľubomíra BRANČÍKOVÁ Dagmar BENDOVÁ Marcela ELFMARKOVÁ Nela SVĚRÁK Tomáš PETERKOVÁ Hana JARKOVSKÝ Jiří BENEŠOVÁ Klára MINÁŘ Luboš DUŠEK Ladislav

Rok publikování 2015
Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Praktická gynekologie
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Obor Psychologie
Klíčová slova Mamma carcinoma; Quality of life; Oncological treatment; Treatment side effects
Přiložené soubory
Popis Cílem pilotní studie bylo vyhodnotit kvalitu života (OoL) u pacientek s karcinomem prsu ve vztahu k léčebným modalitám a jejich kombinacím. Ve studii QoL participovalo 71 pacientek s karcinomem prsu, QoL byla hodnocena pomocí Amerického dotazníku zdraví (SF-36), Dotazníku životní spokojenosti a české výzkumné verze Functional Assessment of Breast Cancer Therapy (FACT-B). Průměrná doba od diagnózy do doby hodnocení QoL ve výzkumném souboru byla 4.5 roku. Statistická významnost rozdílů v kvalitě života mezi pacientkami s různou léčbou byla testována Mannovým-Whitneyovým testem pro jednotlivé typy terapie a Kruskalovým-Wallisovým testem pro kombinace terapie. Vztah mezi kvalitou života a léčebnou modalitou byl zjištěn pro dotazník SF 36 – pro dimenzi emocionální funkční role a operační léčbu (vyšší kvalita života u operovaných, p=0.049), pro dotazník FACT-B – fyzický stav a chemoterapii (vyšší kvalita života u pacientek bez chemoterapie, p=0.012), pro FACT-B – sociální/rodinný stav a operační léčbu (vyšší kvalita života u operovaných, p=0.036), pro FACT-G skóre a operační léčbu (vyšší kvalita života u operovaných, p=0.049) a dále pro Dotazník životní spokojenosti – pro dimenzi zdraví a kombinaci léčby (nejvyšší kvalita života u kombinace operace, chemoterapie, radioterapie, biologické a hormonální terapie, nejnižší u kombinace předešlých bez biologické terapie, p=0.027). Pro úplnost uvádíme typ a četnost vedlejších efektů léčebných modalit. Zjistili jsme vyšší QoL u operovaných pacientek, a nižší QoL u pacientek vystavených chemoterapii, avšak naše závěry vyžadují další výzkumná ověření.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info