Informace o publikaci

System of Tax Law

Název česky Systém daňového práva
Autoři

RADVAN Michal

Druh Článek ve sborníku
Konference System of Financial Law: System of Tax Law : Conference Proceedings
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
www http://www.law.muni.cz/sborniky/system-of-financial-law/system-of-tax-law.pdf
Obor Právní vědy
Klíčová slova tax; tax law; system of tax law
Přiložené soubory
Popis Příspěvek se zabývá systémem daňového práva. Jeho hlavním cílem je potvrzení nebo vyvrácení hypotézy, že systém daňového práva existuje. To může být v podmínkách zemí střední a východní Evropy skutečně obtížné, neboť jen velmi málo právních škol akceptuje daňové právo jako samostatné odvětví práva. Pokud je základní hypotéza potvrzena, je nezbytné popsat a charakterizovat systém daňového práva za využití poznatků právní teorie a dalších právních odvětví v ČR a zkušeností expertů na daňové právo z jiných zemí střední a východní Evropy. Autor užívá zejména metod analýzy, syntézy a komparace. "Jedná se o zacílenou publikaci na jedno téma (finacial law). Bylo požádáno na zařazení do WOS."
Související projekty: