Informace o publikaci

VZTAH CORPORATE GOVERNANCE A VÝKONNOSTI V ČESKÝCH DRUŽSTVECH

Autoři

MIKUŠ Petr

Rok publikování 2015
Druh Článek ve sborníku
Konference Aktuálne problémy podnikovej sféry 2015
Fakulta / Pracoviště MU

Ekonomicko-správní fakulta

Citace
Obor Řízení, správa a administrativa
Klíčová slova Cooperative; corporate governance; performance; production cooperative; agriculture cooperative; members meeting
Popis Céle článku je porovnání finančních ukazatelů v rozdílných skupinách družstev členěných dle oboru činnosti a nstavení hlasovacích práv na členské schůzi. Úprava těchto práv je jedním z komponentů corproate governance a v tomto článku jsou uvažováno dvojí nastavení - Rochdaleské (jeden člen má jeden hlas) a ne-Rochdaleské. Mezi družstvy s rozdílným nastavením corproate governance existují rozdíly mezi hodnotami výkonnostních ukazatelů a hodnotami ukazatelů stability a exsituje pravděpodobná statistická závislost mezi corporate governance a výkonností. Zěmědělská družstva, která respektují Rcohdaleský princip rovnosti členů, vykazovala vyšší výsledky ROS. Naopak, správná praxe finančního managementu byla objevena mezi družstvy, které nesplňovala Rochdaleské principy.