Informace o publikaci

Dietetický spis De observatione ciborum v bohemikálních rukopisech 15. století

Logo poskytovatele
Autoři

ŠVANDA Libor

Rok publikování 2015
Druh Další prezentace na konferencích
Fakulta / Pracoviště MU

Centrum jazykového vzdělávání

Citace
Popis Spis De observatione ciborum, známý také pod názvem Epistola Anthimi, patří mezi základní díla žánru regimen sanitatis. Byl sepsán v 6. století, tedy v období, kdy ještě tento typ literatury nebyl pod vlivem arabských textů. V českém prostředí se dochoval ve dvou rukopisech z 15. století: v rukopise XIV A 12 pražské Národní knihovny a v kodexu č. 5 Městského muzea a galerie ve Vodňanech. Zatímco k pražskému rukopisu alespoň částečně přihlédly obě dosavadní kritické edice spisu, text rukopisu vodňanského byl identifikován a vydán prozatím pouze v rámci diplomové práce Julie Koldové z roku 2012, kde editorka zachytila také různočtení pražského rukopisu a méně srozumitelné pasáže blíže osvětlila doplněním různočtení rukopisu sangallenského (St. Gallen, Stiftsbibliothek 762, 9. století). Příspěvek si klade za cíl představit specifika obou českých dochování vzhledem k ostatním zdokumentovaným rukopisům uvedeného textu. Je totiž patrné, že rukopisy pražský a vodňanský jsou si vzájemně velmi blízké (uspořádáním textu, totožnými omisemi, použitým lexikem apod.) a v evropském kontextu představují specifickou pozdně středověkou textovou tradici.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info