Informace o publikaci

Kauzální vztah mezi tepovými intervaly a systolickým krevním tlakem: změny s věkem v průběhu dospívání

Autoři

SVAČINOVÁ Jana JAVORKA Michal NOVÁKOVÁ Zuzana ZÁVODNÁ Eva CZIPPELOVÁ Barbora HONZÍKOVÁ Nataša

Rok publikování 2015
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Lékařská fakulta

Citace
Popis Úvod. Oscilace krevního tlaku se přenáší do srdeční frekvence baroreflexní cestou. Krevní tlak je zároveň určován srdeční frekvencí přímou nebaroreflexní cestou. Oba směry interakce tak tvoří uzavřenou smyčku. Bivariantní autoregresní model umožňuje vyhodnotit jak celkové zesílení (Gain_STK,TI) uzavřené smyčky mezi signály tepových intervalů (TI) a systolického tlaku (STK), tak kauzální zesílení otevřené smyčky pro nebaroreflexní (GainTI-STK) a baroreflexní (Gain_STK-TI) směr zvlášť. Provázanost mezi TI a STK pak lze vyhodnotit pomocí nekauzální koherence (Coh_STK,TI) i kauzálních koherencí v obou dílčích směrech (Coh_TI-STK, Coh_STK-TI). Metoda založená na podmíněné entropii dále vypočítává indexy velikosti spřáhnutí z jednoho signálu do druhého (C_TI-STK a C_STK-TI). Cílem této práce bylo vyhodnocení vývoje interakce mezi STK a TI u zdravých dětí, dospívajících a mladých dospělých. Metodika. Kontinuální krevní tlak (Finapres) byl snímán 335 mladým dobrovolníkům (11-23 let) za klidových podmínek (v sedě) a při řízeném dýchání na frekvenci 0,33 Hz. Z krevního tlaku byly vyhodnoceny TI a STK tep po tepu. Zesílení, koherence a indexy spřáhnutí byly počítány ze sekvencí TI a STK dlouhých 300 vzorků. Výsledky. Gain_STK,TI vykazoval signifikantní nárůst s věkem. Zatímco kausální Gain_TI-STK se s věkem signifikantně zvyšoval, Gain_STK-TI korelaci s věkem nevykazoval. Přestože se indexy spřáhnutí, Coh_STK,TI i Coh_TI-STK s věkem neměnily, Coh_STK-TI s věkem korelovala negativně. Ve všech věkových skupinách bylo Coh_TI-STK významně vyšší než Coh_STK-TI a C_TI-STK bylo významně vyšší než C_STK-TI. Závěr. Dokázali jsme, že bez ohledu na věk v klidu vždy převažuje nebaroreflexní vliv z TI do STK. Vzrůst Gain_STK,TI s věkem je dán nárůstem zesílení nebaroreflexní části smyčky. Pokles kauzální koherence v baroreflexním směru v průběhu dospívání je pravděpodobně dána zvyšováním složitosti vlivů působících na srdeční frekvenci.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info