Informace o publikaci

Leather decay – model samples evaluation

Název česky Degradace usně - vyhodnocení modelových vzorků
Autoři

VYSKOČILOVÁ Gabriela ORLITA Alois ŠEVČÍK Richard

Rok publikování 2015
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Přírodovědecká fakulta

Citace
Popis Archeologická useň je velmi opomíjený materiál i přes svou četnost. O mechanismu degradace je známo velmi málo. Nové a historické usně jsou ovlivněny oxidací a hydrolýzou, zatímco archeologické usně jsou ovlivněny především půdní degradací a biodegradací. Cílem výzkumu je přinést detailní znalosti o mechanismu degradace archeologické usně. Byly použity metody běžně používané pro analyzování usní nových a historických (organoleptické vyhodnocení, koherence vláken, pH, teplota smrštění, SEM-EDX, stanovení pevnosti v tahu), protože pro usně archeologické zatím nebyly doporučeny žádné vhodné metody analýzy. Výsledky získané z nových a uměle stárnutých usní bylo porovnány. Závěrem byly určeny metody vhodné k analyzování uvedeného materiálu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info