Informace o publikaci

Zákaz činnosti, zákaz plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži, zákaz přijímání dotací a subvencí v systému trestní represe právnických osob

Autoři

GAĽO Dušan

Druh Článek v odborném periodiku
Časopis / Zdroj Trestněprávní revue
Fakulta / Pracoviště MU

Právnická fakulta

Citace
Obor Právní vědy
Klíčová slova Disqualification; Disqualification from public contracts; Disqualification from concession proceedings or public contract; Subvences and dotation disqualifiaction; criminal liability of legal persons
Přiložené soubory
Popis Článek se zabývá tresty zákazu činnosti, zákazu plnění veřejných zakázek, účasti v koncesním řízení nebo ve veřejné soutěži a zákazu přijímání dotací a subvencí v systému trestní represe právnických osob. Uplatňování trestní odpovědnosti právnických osob jako relativně nového institutu českého práva je do značné míry odlišné od výkonu trestního práva u fyzických osob. Článek proto analyzuje podstatu těchto trestních sankcí, jejich účel a podmínky pro jejich ukládání právnickým osobám. Předmětem zájmu jsou i limity ukládání těchto trestů. Článek se zabývá i vztahem těchto trestů k trestání fyzických
Související projekty: